بصیرت
بیداری اسلامی، باور ملی
قالب وبلاگ

بی شک قطعی ترین و مهم ترین نشانه های ظهور امام زمان (عج) ظهور دجال می باشد. دجال در روایات ما یک چشم دارد. ولی آیا یک شخص است یا یک تفکر؟

فتنه «دجال» در روایات ما به عنوان یكی از فتنه‌های قبل از ظهور حضرت امام مهدی(ع) شمرده شده است. هرچند در پی پرسش‌های گوناگونی كه درباره مشخصات امامان معصوم(ع) پرسیده شده، ایشان به بیان ویژگی‌هایی از دجال پرداخته‌اند. اما این موضوع هم چنان در دوران ما، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گروهی دجال را با وجود ویژگی‌های عجیب و غریبی كه در روایات برای آن برشمرده شده است، موجودی واقعی می‌دانند كه در آخرالزمان ظاهر شده و به فریبكاری می‌پردازد و گروهی به دلیل همین ویژگی‌ها دجال را موجودی نمادین دانسته و معتقدند روایات در مورد او بیشتر به زبان استعاره سخن گفته‌اند.
بی‌آن‌كه بخواهیم در این مجال اندك به قضاوت در مورد دیدگاه یاد شده بپردازیم در این جا به نمونه‌ای از دیدگاه دوم اشاره می‌كنیم. إن شاءالله در آینده در این زمینه بیشتر سخن خواهیم گفت.

در روایات اهل بیت(ع) آمده است كه در آخر زمان انسانی می‌آید با مشخصات زیر:
1. یك چشم دارد.
2. یك چشم او در وسط پیشانی اوست.
3. یك چشم او كه در وسط پیشانی اوست مثل ستاره می‌درخشد.
4. این انسان به نام «دجال» مشخص شده است. این انسان سوار بر خری است كه چنین توصیف شده است:
 بین دو گوش او یك میل راه است.
 داخل دریاها می‌شود.
 زمین زیر پای او در هم نوردیده می‌شود.
 جلوی او دود و آتش است.
 پشت سرش چیزی است كه مردم آن را نان می‌بینند.
 از سر هر موی او سازی بلند است.
 خرما دفع می‌كند.
 اغلب طرفدارانش از یهودیان و زنازادگان هستند.
 مردم در زمان او به دو دسته تقسیم می‌شوند: عده‌ای برای دین خود عزادارند و عده‌ای برای دنیای خود.

نظریه

به عنوان یك نظریه كه احتمال صحت و یا رد آن وجود دارد، می‌توانیم حدس بزنیم كه شاید معصومین(ع) خواسته‌اند با زبان اشاره از فاصله‌ای كه حدود هزار و چهارصد سال حقایقی را با ما در میان بگذارند و توجه ما را به عمق واقعیاتی كه در زمان ما رخ داده است جلب كنند. بر اساس این احتمال می‌توان تعابیر زیر را در نظر داشت:

1. انسان یك چشم

انسان در تاریخ همیشه دو چشم داشته است: چشم طبیعت‌بین و چشم حقیقت‌بین؛ یك چشمی كه با آن دنیا را می‌دیده و دیگری چشمی كه با آن خدا را می‌دیده است. تعبیر «انسان یك چشم» اشاره به پیدایش انسان مادی و ماتریالیست است كه تنها یك چشم دارد: چشم طبیعت‌بین او تصور می‌كند كه جز طبیعت هیچ چیز حقیقت و واقعیت ندارد.

2. یك چشم در وسط پیشانی اوست

صورت انسان متقارن خلق شده است و انسان، عیب و نقص صورت خود را از لحاظ قانون تقارن ارزیابی می‌كند: یك دهان روی خط تقارن ولی دو گوش در دو سوی خط تقارن با فاصلة مساوی. می‌فرمایند این چشم انسان یك‌چشمی و یك بعدی در وسط پیشانی اوست. یعنی روی خط تقارن صورت اوست و تقارن صورت او با یك چشم به هم نخورده است. در نتیجه، احساس نیاز به چشم دوم نمی‌كند. و این واقعیتی است كه با آن روبه‌رو بوده‌ایم. ماتریالیست‌ها و مخصوصاً كمونیست‌ها فلسفة خود را فلسفة علمی می‌نامیدند و آن را علم محض می‌دانستند و كسانی كه به ماوراءالطبیعه معتقد بودند را عقب مانده و مرتجع و واپسگرا می‌نامند و هیچ‌گونه احساس نقص در سیمای شخصیت خود نمی‌كردند.

3. یك چشم او مثل ستاره می‌درخشد

از زمان بطلمیوس تا زمان انتشار كتاب مرایا توسط ابن هیثم، تصور عمومی بر این بود كه نور از چشم انسان بر اشیا می‌تابد و در پرتو نور چشم، اشیا دیده می‌شوند. ابن هیثم برای اولین بار طرز كار چشم را كشف كرد و قوانین تابش و بازتاب نور را مطرح نمود و اتاق تاریك و عدسی را اختراع كرد. ولی از همان زمان اصطلاح «نور چشم» در ادبیات باقی ماند و اصطلاحاً به چشم قوی، «چشم پرنور» گفته شد و این اصطلاح هنوز هم وجود دارد و كسی كه چشم او ضعیف شده اصطلاحاً می‌گویند نور چشم او كم شده است. تعبیر درخشش چشم انسان یك چشمی مثل ستاره اشاره به قوت چشم طبیعت‌بین این انسان است و ما امروز شاهد آن نیز هستیم. چشم طبیعت‌بین انسان ماتریالیست تا اندازه‌ای قوی شده كه می‌تواند از اتم تا سوپر كهكشان‌ها را ببیند و توصیف كند.

4. سوار بر خری است كه ...

خر، مركب و مركب وسیلة رسیدن از مبدأ به مقصد است. از بین همة مركب‌های جاندار آن‌كه به «ماشین» شبیه‌تر است خر است، زیرا خر از برقرار كردن یك رابطة عاطفی با راكب خود عاجز است و ماشین نیز دقیقاً همین‌طور است.

5. بین دو گوش خر او یك میل راه است

گوش، مركز شنوایی است و یك میل در این جا یك عدد كامل است و اشاره به فاصلة زیاد دارد. امروز ماشین امكان ایجاد شنوایی با فواصل طولانی را فراهم آورده است.

6،7. داخل دریاها می‌شود و زمین زیر پای او درهم نوردیده می‌شود

این امر، اشاره به امكاناتی است كه ماشین امروز برای بشر فراهم آورده است.

8. جلوی او دود و آتش است

انسان ماتریالیست سوار بر خر تكنولوژی با اسلحة آتشین وارد جهان اسلام و سایر نقاط جهان شد و بدین وسیله سلطة خود را گسترش داد. به همین دلیل می‌فرمایند در پیش روی او دود و آتش است.

9. پشت سرش چیزی است كه مردم آن را نان می‌بینند

نفرموده‌اند پشت سرش نان است بلكه فرموده‌اند پشت سرش چیزی است كه مردم آن را نان می‌بینند. اشاره به مدرنیزاسیون، وعدة زندگی بهتر و رفاه بیشتر است كه در همة كشورهای استعمارزده داده شد، ولی هیچ كس از میان استعمارزده‌ها به زندگی بهتر و رفاه بیشتر به طور واقعی نرسید.

10. از سر هر موی او سازی بلند است

بهترین تعبیر برای تشریح ارتباطات بین‌المللی در جهان امروز همین تعبیر است. هر موی یك جانور، یك سیستم مستقل است. می‌توان یك موی را كند در حالی كه بقیة آن‌ها بر سر جای خود باقی بمانند ولی همة «مو»ها از یك خون تغذیه و از آن طریق رشد و نمو پیدا می‌كنند.
هر یك از وسایل ارتباطی در جهان امروز از نظر حقوقی یك سیستم مستقل هستند؛ نظیر روزنامة جنگ پاكستان و یا خبرگزاری سودان و... ولی همة آن‌ها از یك خون كه همان جریان انحصاری خبررسانی بین‌المللی است تغذیه می‌شوند و این جریان به وسیله چهار خبرگزاری سه كشور غربی از جناح پروتستان ـ یهودی ـ انگلوساكسون دنیای مسیحیت كه فاتح جنگ جهانی دومند اداره می‌شود. این چهار خبرگزاری روزانه چهل میلیون كلمه خبر به سراسر چهان مخابره می‌كنند.

11. خرما دفع می‌كند

دفع خرما اشاره به تولیدات ماشینی است. از میان همه میوه‌ها خرما شبیه‌تر به كالای بسته‌بندی شده است یك زرورق بر رو و در داخل آن مواد غذایی و همه تقریباً اندازة هم.

12. اغلب طرفدارانش یهودیان و زنازادگانند

ظاهراً روشن است و اشاره به مسئله صهیونیسم و فروپاشی خانواده در غرب و افزایش زنازادگانی دارد كه عملاً گردانندگان چرخ‌های تكنوكراسی جهانی‌اند.
شگفت‌انگیز است در صدر اسلام نیز زنازادگان در پیشبرد اهداف ارتجاع عرب نقش مهمی داشته‌اند، نظیر عمروعاص و زیاد ابن ابیه...

13. مردم در زمان او به دو دسته تقسیم می‌شوند عده‌ای برای دین و عده‌ای برای دنیای خود عزا دارند

این امر، اشاره به نهضت‌های ضداستعماری است كه با شعارهای دینی و یا بعضاً شعارهای مادی (نظیر نان، مسكن و...) به وجود آمدند.

14. دجال در لغت به معنی بسیار فریبنده است


طبقه بندی: موعود،
برچسب ها: دجال، ظهور، امام زمان (عج)، فتنه یهود، فراماسونری، بصیرت، نشانه،
[ جمعه 19 آذر 1389 ] [ 07:44 ب.ظ ] [ رضا ]
نظرات
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


----------------------------------------

در اینجا مشق بصیرت می کنم.
امید دارم به فضل خدا
قدم در این راه گذاشتن با من
به بصیرت واقعی رساندن با خدا
ان شا الله

----------------------------------------

میخوایم 4 کلام حرف حساب بزنیم
اون هم خودمونی...

----------------------------------------

همیشه برای رضای خدا کار کنید!
زیرا ممکن است شما با دروغی
واجبی را اجرا کنید...
ولی خدا راضی نباشد

----------------------------------------

این وبلاگ کاملا شخصی بوده
و به هیچ نهادی وابسته نمیباشد!!

----------------------------------------

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در اینترنت
بک لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات