بصیرت
بیداری اسلامی، باور ملی
قالب وبلاگ

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه كیهان در یادداشت روز پنج شنبه 19 بهمن 91 با انتقاد از عملكرد دستگاه قضایی نوشت: 

1- بامداد دیروز سعید مرتضوی كه دوشنبه شب هفته جاری بازداشت شده بود از زندان آزاد شد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای درباره علت و چرایی این اقدام خود آورده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تكمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تامین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.»

در بیانیه دادستانی تهران ابهامات درخور توجهی دیده می شود از جمله آن كه...
الف- در بیانیه دادستان محترم تهران به اتهام سعید مرتضوی اشاره نشده و در این باره تنها به جمله مبهم «اتهام قید شده در اعلام جرم»! بسنده شده است و سؤال این است كه «كدام اتهام»؟ پاسخ این سؤال را می توان از بخش پایانی این بیانیه كوتاه به دست آورد. آنجا كه آمده است «همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد» این جمله از بیانیه دادستان محترم تهران نشان می دهد كه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی پرونده مشتركی دارند و از آنجا كه درباره سعید مرتضوی از لفظ «اتهام» به صورت مفرد استفاده شده، می توان نتیجه گرفت كه برخی از اتهامات دیگر مرتضوی در این بازداشت دخالت نداشته است.
 
اكنون جای این سؤال است كه چرا مرتضوی برای تفهیم اتهام بازداشت می شود- آنهم بازداشت شبانه- ولی فاضل لاریجانی برای تفهیم اتهام بازداشت نمی شود؟!
 
ب- در بیانیه دادستانی آمده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و...» پرسش بعدی آن است كه چرا دادستان محترم علیه سعید مرتضوی اعلام جرم كرده ولی علیه فاضل لاریجانی اعلام جرم نكرده است؟! مگر به استناد بیانیه دادستانی تهران، هر دو نفر متهم یك پرونده نبوده اند؟! اگر یكی از آنها شاكی و دیگری متهم بود، برخورد دوگانه دادستانی قابل توجیه بود ولی بیانیه دادستانی بر متهم بودن فاضل لاریجانی نیز تاكید و تصریح دارد. بنابراین بازداشت شبانه یكی از دو متهم و خودداری از بازداشت متهم دیگر چگونه قابل توجیه است و این تبعیض از كجا ناشی شده و به چه علت صورت پذیرفته است؟!
 
ج- بیانیه دادستانی نشان می دهد كه اتهام هر دو متهم «به مطالب منعكس در نوار منتشره» مربوط است، كه باید گفت اگر انتشار نوار یاد شده جرم باشد كه هست و اقدام ضد اخلاقی، مجرمانه و غیرقابل توجیهی نیز هست، این جرم را آقای رئیس جمهور مرتكب شده است. بنابراین جرم مرتضوی می تواند اقدام غیراخلاقی و صد البته مجرمانه وی در تهیه نوار باشد. و جرم فاضل لاریجانی درخواست غیرقانونی او - صرفنظر از صحت و سقم آن - است. با این حساب وقتی قرار و تصمیم به دستگیری باشد اتهام فاضل لاریجانی اگر بیشتر از مورد اتهامی مرتضوی نباشد، كمتر از آن نیز به نظر نمی رسد و بار دیگر این سوال مطرح می شود كه چرا با فاضل لاریجانی برخوردی مشابه سعید مرتضوی صورت نپذیرفته است؟!
 
از آنجا كه فاضل لاریجانی، برادر ریاست محترم قوه قضائیه است برخورد دوگانه و غیر قابل توجیهی كه به آن اشاره شد می تواند توهم تبعیض از سوی دستگاه تحت مدیریت ایشان را در پی داشته و برخلاف تاكید چندباره رهبرمعظم انقلاب و گواهی عقل و منطق؛ مصداق «به كارگیری احساسات مردم در جهت ایجاد اختلاف» باشد. اگر چنین باشد كه متأسفانه هست، چه كسی پاسخگوست؟!
 
2- و اما، نوار مطرح و منتشر شده در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس كمترین ارتباطی با موضوع و دستور كار جلسه یعنی استیضاح وزیركار نداشت. اگر برادر رئیس مجلس - بر فرض صحت آنچه در نوار آمده است- مرتكب جرمی شده باشد، این موضوع چه ربطی به استیضاح وزیر كار دارد؟! و یا این جرم احتمالی! چه ارتباطی می تواند با رئیس مجلس داشته باشد؟! در كدام سیستم حقوقی و قضایی، گناه برادر- بر فرض صحت- را به حساب برادر دیگر می نویسند؟!
 
و سوال این است كه آیا جناب رئیس جمهور از این نكته بدیهی بی خبر بوده اند؟! پاسخ نمی تواند مثبت باشد، بنابراین باید پرسید با چه انگیزه و برای رسیدن به كدام مقصود و منظور اقدام به انتشار نوار یاد شده كرده اند؟! به یقین منظور ایشان برخورد با یك فساد اقتصادی نبوده است، چرا كه اگر چنین بود اولا؛ بایستی نوار را در اختیار مراجع قضایی و مراكز مربوطه قرار می دادند كه ندادند! ثانیا؛ چنانچه نگران فساد اقتصادی بودند چرا نوار مورد اشاره را مدتها نزد خود نگاهداشته و تا روز یكشنبه كذایی منتشر نكرده بودند؟ ثالثا؛ چرا در موارد مشابه كه به اطرافیان ایشان مربوط می شود، نظیر ملاقات آقای «م» با یكی از متهمان ردیف اول فساد كلان اقتصادی در هتل لاله تهران، ماجرای «فیوضی» در كیش و نمونه های دیگری كه موضوع این یادداشت نیست، سكوت كرده اند؟! بنابراین با جرأت می توان گفت؛ كه منظور آقای رئیس جمهور مقابله با مفاسد اقتصادی نبوده است مخصوصا آن كه از نوار یاد شده برای وادار كردن مجلس به پس گرفتن طرح استیضاح وزیر كار استفاده كرده اند و قبل از جلسه استیضاح نیز به انتشار این نوار در صورت استیضاح وزیر كار اشاره كرده بودند!
 
اكنون جای این سؤال است كه آقای رئیس جمهور از انتشار نوار یاد شده در صحن علنی مجلس- صرفنظر از غیرقانونی و غیراخلاقی بودن آن- چه منظوری داشته اند؟! در این باره سخنی به میان نمی آوریم چرا كه ذوق زدگی دشمنان تابلودار بیرونی از اقدام رئیس جمهور و تعجب توأم با تاسف مردم از این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی، پاسخ روشن و خالی از ابهامی به سؤال یاد شده است؟! و فقط اشاره می كنیم كه ماجرا بسیار فراتر از یك به اصطلاح افشاگری- آنهم با مشخصات فوق الذكر- بوده است!
 
گفتنی است كه براساس یك خبر موثق، برخی از اعضای دولت و نزدیكان رئیس جمهور با توجه به سخیف و غیراخلاقی بودن اقدام یاد شده و نیز پیامدهای منفی آن برای شخصیت رئیس جمهور، با انتشار نوار مخالف بوده اند ولی آقای «م» اصرار به انتشار آن داشته اند! چرا و با كدام انگیزه؟! بماند!
 
3- استیضاح وزیر كار اگرچه اقدامی قانونی بود ولی بسیار بعید به نظر می رسد كه استیضاح كنندگان از پیامدهای سوء این اقدام خود باخبر نبوده باشند. مجلس و نمایندگان نیز با توجه به شرایط حساس كنونی از هرگونه اقدام تنش آفرین به شدت نهی شده و مشمول این هشدار رهبر معظم انقلاب بودند كه «از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به كار گیرد، قطعا به كشور خیانت كرده است» بنابراین چرا بر استیضاح اصرار ورزیدند؟! از برخی نمایندگان استیضاح كننده كه اندك و كم شمارند، انتظار چندانی نبوده و نیست ولی بسیاری دیگر به شدت درخور ملامت هستند كه چرا شرایط حساس كنونی را نادیده گرفته اند؟!
 
4- و بالاخره با عرض پوزش از مسئولان محترم بایستی خطاب به برخی از آنان این سخن حضرت امام راحل(ره) را گوشزد كرد كه انقلاب و نظام ارثیه شما نیست كه به میل خود در آن دخل و تصرف كنید و بعد از نشستن بر كرسی های مسئولیت كه برآمده از خون صدها هزار شهید و خون دل خوردن توده های عظیم پاكباز و فداكار این مرز و بوم اسلامی است، اندازه نگه ندارید و توهم «این منم طاووس علیین شده»! در ذهن خود بپرورانید.طبقه بندی: سیاسی،
برچسب ها: حسین شریعت مداری، دستگیری سعید مرتضوی، دستگیری فاضل لاریجانی، احمدی نژاد، دادستانی تهران، قوه قضائیه،
[ پنجشنبه 19 بهمن 1391 ] [ 10:56 ب.ظ ] [ رضا ]
پند
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


----------------------------------------

در اینجا مشق بصیرت می کنم.
امید دارم به فضل خدا
قدم در این راه گذاشتن با من
به بصیرت واقعی رساندن با خدا
ان شا الله

----------------------------------------

میخوایم 4 کلام حرف حساب بزنیم
اون هم خودمونی...

----------------------------------------

همیشه برای رضای خدا کار کنید!
زیرا ممکن است شما با دروغی
واجبی را اجرا کنید...
ولی خدا راضی نباشد

----------------------------------------

این وبلاگ کاملا شخصی بوده
و به هیچ نهادی وابسته نمیباشد!!

----------------------------------------

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در اینترنت
بک لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات