بصیرت
بیداری اسلامی، باور ملی
قالب وبلاگ

خاخامهاى یهودى طى سالهاى متمادى شرحها و تفسیرهاى خود سرانه وگوناگونى بر تورات نوشتند كه همه آنها را خاخام (یوخاس) در سال1500م جمع‏آورى نموده و به اضافه چند كتاب دیگر كه در سالهاى230 و500م نوشته شده بود به نام (تلمود) یعنى تعلیم دیانت و آداب یهود را جمع آورى كرد.

 

 

 



فلسطین

(فلسطین) اسم سرزمینى است در شرق اَدنى، كه از طرف شمال به (لبنان) و از طرف شرق به (سوریه) و (اردن هاشمى) و از طرف غرب به دریاى مدیترانه و از جنوب به (مصر) متصل است.

این سرزمین داراى آثار باستانى بسیارى است كه از یهود، نصارى و مسلمانان آگاهى مى‏دهد و در طول تاریخ همیشه سرآن جنگ و جدال بوده است.

فلسطین تا سال1363 هجرى قمرى در دست مسلمانان بود، پس از این، یهود به پشتیبانى استعمار انگلیس قسمتى از آن را غصب كرده و در آن دولتى به نام (اسرائیل) تشكیل دادند، قسمت دیگر آن هنوز در دست مسلمانان و پاره‏اى از اردن هاشمى را تشكیل مى‏دهد.

استعمار، پس از جنگ جهانى دوّم دولت وسیع و دامنه‏دار (سوریه) را كه جزء كشورهاى عثمانى بود، به چهار قسمت تقسیم كرد.

1 ـ فلسطین را بدست یهود داد.

2 ـ لبنان را به مسحیان واگذار كرد.

3 ـ اردن هاشمى همچنین در دست مسلمانان عرب مى‏باشد.

4 ـ اسكندرونه هم در اختیار مسلمانان ترك است.

و بدین ترتیب توانست بر مسلمانان پیروز شود.

عجیب اینكه (لبنان) قبلاً جزء كشورهاى اسلامى بوده و اكثریّت جمعیّت آن با مسلمانان است، با این حال هیچ كس اعتراضى ندارد كه چرا دولت لبنان باید مسیحى باشد؟!

استعمار نقش مهمّى را براى سرزمینهاى فلسطین بازى كرد تا بالاخره موفّق شد صداى اسلام را در آن خاموش سازد! ولى چیزى نگذشت كه ناسیونالیسم عربى بپا خواست و با آن سخت به مبارزه پرداخت و این خود ضربه دیگرى بود كه بر پیكر مسلمانان فلسطین وارد آمد، امّا اعراب دیر به فكر افتادند زیرا اگر در همان روزها همه مسلمانان براى پس گرفتن فلسطین بپا مى‏خواستند گرفتن آن، مشكل به نظر نمى‏رسید!

ولى استعمار بنا به وعده بلفورد(1) فلسطین را بدست یهود داد و غاصبین را با سر و صداهاى بیجا و بى‏مورد، محل سكونت و اقامت آنها را محكم ساخت.




 

تلمود

خاخامهاى یهودى طى سالهاى متمادى شرحها و تفسیرهاى خود سرانه وگوناگونى بر تورات نوشتند كه همه آنها را خاخام (یوخاس) در سال1500م جمع‏آورى نموده و به اضافه چند كتاب دیگر كه در سالهاى230 و500م نوشته شده بود به نام (تلمود) یعنى تعلیم دیانت و آداب یهود را جمع آورى كرد.

این كتاب نزد یهود بسیار مقدّس و در ردیف (تورات) (عهد عتیق) قرار داد(2).

براى اینكه بیشتر به خود پرستى و آرمانهاى ضدّ انسانى یهود پى ببریم خوب است چند جمله‏اى از این كتاب را به دقّت مطالعه كنیم:(3).

الف ـ روز دوازده ساعت است:

در سه ساعت اوّل آن خداوند شریعت را مطالعه مى‏كند.

و در سه ساعت دوّم احكام صادر مى‏نماید.

در سه ساعت سوّم هم جهان را روزى مى‏دهد.

در سه ساعت آخر روز هم با حوت دریا كه پادشاه ماهیها است به بازى مى‏پردازد.

هنگامى كه خداوند امر كرد (هیكل) را خراب كنند خطا كرده بود به خطاى خویش اعتراف كرده و به گریه در آمد و گفت: واى بر من كه امر كردم خانه‏ام را خراب كنند و هیكل را بسوزانند و فرزندان مرا تاراج نمایند.

خداوند، از آن كه یهود را به چنین حالى گذاشته سخت پشیمان است و هر روز لطمه به صورت خود مى‏زند و زار زار گریه مى‏كند، گاهى از چشمانش دو قطره اشك به دریا مى‏چكد و آن چنان صدا مى‏كند كه تمام اهل جهان صداى گریه آن را مى‏شنوند و آبهاى دریا به تلاطم و زمین به لرزه در مى‏آید.

هرگز خداوند از كارهاى ابلهانه و غضب و دروغ بركنار نیست.

ب ـ قسمتى از شیاطین، از فرزندان آدم هستند، آدم زنى داشت از شیاطین به نام (لیلیث) كه مدّت130 سال همسر آدم بود، شیاطین از نسل او متولد شدند!!

(حواء) در این مدّت130 سال جز شیطان فرزندى نزائید زیرا او هم همسر یكى از شیاطین شده بود.

انسان مى‏تواند شیطان را بكشد به شرط این كه خمیر نان عید را نیكو به عمل آورد.

ج ـ ارواح یهود، از ارواح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند است! همچنان كه فرزند جزء پدرش مى‏باشد، روحهاى یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا ارواح دیگران شیطانى و مانند ارواح حیوانات است.

نطفه غیر یهودى، مثل نطفه بقیه حیوانات است!

د ـ بهشت مخصوص یهود است و هیچ كس به جز آنها داخل آن نمى‏شوند، ولى جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و جز گریه زارى چیزى عاید آنها نمى‏گردد زیرا زمینش از گل و بسیار تاریك و بدبو است.

پیامبرى به نام مسیح نیامده است و تا حكم اشرا یعنى (غیر یهود) منقرض نشود، ظهور نخواهد كرد و هر وقت كه او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمى مى‏رویاند، در این وقت است كه سلطه و پادشاهى یهود باز گشته و تمام ملّتها مسیح را خدمت خواهند كرد!

آن زمان هر یهودى، دو هزار و هشتصد برده و غلام خواهد داشت.

هـ ـ بر یهود لازم است، كه املاك دیگران را خریدارى كند تا آنها صاحب ملك نباشند و همیشه سلطه اقتصادى براى یهود باشد.

و چنانچه غیر از یهودى بر یهود تسلط پیدا كند، یهود باید بر خود گریه كند و بگوید: واى بر ما، این چه ننگى است كه ما زیر دست و جیره خوار دیگران شده‏ایم.

پیش از آن كه یهود نفوذ و سلطه كامل خود را بدست آورند لازم است جنگ جهانى برپا و دو ثلث بشر نابود شود، در مدّت هفت سال یهود، اسلحه‏هاى جنگ را خواهد سوزانید و دندانهاى دشمنان بنى اسرائیل به مقدار بیست و دو ذرع كه تقریبا هزار و سیصد و بیست برابر دندانهاى عادى مى‏شود! از دهانشان بیرون خواهد شد.

هنگامى كه مسیح حقیقى پا به عرصه وجود گذارد، یهود آنقدر ثروتمند و مال خواهند داشت كه كلید صندوقهایشان را بر كمتر از سیصد الاغ حمل نتوان كرد!

و كشتن مسیحى از واجبات مذهبى ما است و پیمان بستن با او، یهودى را ملتزم به اداء نمى‏كند.

رؤساى مذهب نصرانى و هركه دشمن یهود است باید در روز سه مرتبه او را لعن كرد.

(یسوع ناصرى) كه ادعاى پیامبرى كرده و نصارى گولش را خوردند، با مادرش مریم كه او را از مردى به نام (باندار) به زنا آورده بود، در آتش جهنم مى‏سوزند.

كلیساهاى نصارى كه در آن سگهاى آدم نما به صدا در مى‏آیند به منزله زباله خانه است.

ز ـ اسرائیلى در نزد خداوند بیش از ملائكه محبوب و معتبر است. اگر غیر یهودى، یك یهودى را بزند چنان است كه به عزت الهیه جسارت كرده است و جزاى چنین شخصى جز مرگ چیز دیگرى نیست و باید او را كشت.

اگر یهود نبودند، بركت از روى زمین برداشته مى‏شد و آفتاب ظاهر نشده و باران نمى‏بارید.

همچنان كه انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود بر اقوام دیگر فضیلت دارند.

نطفه‏اى كه از غیر یهودى منعقد مى‏شود، نطفه اسب است.

اجانب مانند سگ هستند و براى آنها عیدى نیست زیرا عید براى اجنبى و سگ خلق نشده است.

سگ افضل از غیر یهودى است، زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد، ولى نان دادن به اجنبى حرام است.

هیچ قرابت و خویشى بین اجانب نیست، مگر در نسل و خاندان الاغ قرابتى است؟

خانه‏هاى غیر یهودى به منزله طویله است.

اجانب دشمن خدا و مثل خنزیر و قتلشان مباح است.

اجانب براى خدمت كردن یهود به صورت انسان خلق شده‏اند.

یسوخ مسیح كافر است زیرا از دین مرتد گشت و به عبادت بُت پرداخت و هر مسیحى كه یهودى نشود بُت پرست و دشمن خدا خواهد بود، از عدالت خارج است و انسانى كه بر غیر یهود كوچكترین ترحمى روا دارد، عادل نیست.

غش و خدعه كردن با غیر یهودى منع نشده است.

سلام كردن بر كفار (كسانى كه یهودى نیستند) اشكال ندارد به شرط آن كه سِرّا او را مسخره كرده باشد.

ح ـ چون یهود با عزت الهیه مساوى هستند، بنا بر این تمام دنیا و هرچه در اوست ملك آنها مى‏باشد و حقّ دارند كه بر آن تسلط كامل یابند، دزدى از یهودى حرام است و از غیر یهودى جایز مى‏باشد، چون اموال دیگران مانند رملهاى دریا است و هركس زودتر برآن دست گذاشت او مالك است.

یهود مانند زن شوهردار هستند و همچنان كه زن در منزل به استراحت مى‏پردازد و شوهر، خرجى او را مى‏دهد بى‏آن كه در كارهاى خارج از منزل با او شركت كند، یهود هم به استراحت پرداخته و دیگران باید آنها را روزى بدهند.

ط ـ هرگاه یهودى و اجنبى شكایت داشته باشند باید حقّ را بجانب یهودى داد اگرچه بر باطل باشد.

براى شما جایز است كه مأمورین گمرگ را غش بنمائید و براى او قسم دروغ خورید... از خاخام (صموئیل) یاد بگیرید، صموئیل از مرد اجنبى كاسه‏اى از طلا به قیمت چهار درهم خریدارى كرد، در حالى كه فروشنده نمى‏دانست كه آن طلا است. با این حال یك درهمش را دزدید!

ربودن اموال دیگران بوسیله ربا مانعى ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودى امر مى‏فرماید.

به كسانى كه یهودى نیستند قرض ندهید مگر آن كه نزول بگیرید در غیر این صورت، قرض دادن به غیر یهودى جایز نیست و ما مأموریم كه به آنها ضرر برسانیم.

حیات و زندگانى دیگران ملك یهود است، چه رسد به اموال آنها! هرگاه غیر یهودى احتیاج به پول داشته باشد آن قدر باید از او (ربا) و نزول گرفت كه تمام دارائى خود را از دست بدهد.

ى ـ غیر یهودى هرچند صالح و نیكوكار باشد، او را باید كشت.

حرام است غیر یهودى را نجات بدهید، حتّى اگر در چاهى بیفتد باید فورا سنگى بر در آن گذاشت!

اگر یكى از اجانب را بكشیم مثل این است كه در راه خدا قربانى كرده‏ایم.

اگر یك نفر یهودى كمكى به غیر یهودى بكند گناهى نابخشودنى مرتكب شده است.

و اگر غیر یهود در دریا در حال غرق شدن است، نباید نجاتش بدهى، زیرا آن هفت ملتى كه در زمین (كنعان) بودند و بنا بود یهود آنها را به قتل برساند همه آنها نابود نشدند و ممكن است آن شخصى كه در حال غرق شدن است از آنها باشد.

تا مى‏توانید از غیر یهود بكشید و اگر دستتان به كشتن او رسید و او را نكشتید، مرتكب خلاف شده‏اید.

هلاك كردن مسیحى ثواب دارد و اگر كسى نمى‏تواند او را بكشد لااقل سبب هلاكتش را فراهم نماید.

كسانى كه مرتد شوند، اجنبى و اعدامشان لازم است مگر آن كه براى خدعه به دیگران مرتد شده باشند.

ك ـ تعدّى كردن به ناموس غیر یهودى مانعى ندارد، زیرا كفار مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشوئى نیست.

یهودى حقّ دارد، زنهاى غیر مؤمنه را به غصب برباید و زنا و لواط به غیر یهودى عقاب و كیفرى ندارد.

كسى كه در خواب ببیند كه با مادرش زنا مى‏كند حكیم و خردمند خواهد شد و كسى كه ببیند كه با خواهر خود جمع شده است نور عقل نصیبش مى‏گردد.

براى یهودى مانعى ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود.

هرگاه یهودى در نزد زن خود با زنى زنا كند زن او حقّ ندارد مانع او شده یا آن كه بر علیه او شكایت كند.

لواط با زن جایز است، زیرا زن مانند گوشتى است كه آن را از بازار خریدارى مى‏كنید و به هر طور كه بخواهید آن را تناول مى‏كنید.

ل ـ قسم خوردن جایز است، خصوصا در معاملات با غیر یهود.

اصولاً قسم خوردن براى قطع نزاع تشریع شده است امّا نه براى كفّار، زیرا آنها انسان نیستند.

جایز است انسان شهادت زور بدهد، چنانچه لازم است اگر مى‏توانید بیست قسم دروغ بخورید ولى برادر یهودى خویش را در معرض خطر قرار ندهید.

بر یهود واجب است روزى سه مرتبه مسیحیان را لعن كنند و دعا كنند تا خداوند آنها را نابود سازد.

بر ما لازم است كه با نصارى، مانند حیوانات معامله كنیم.

كلیساهاى نصارى، خانه گمراهان است و خراب كردن آنها ضرورى و واجب است.

م ـ ملّت برگزیده خداوند مائیم و لذا براى ما حیوانات انسانى خلق كرده است زیرا خدا مى‏دانست كه ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یكى حیوانات بى‏شعور مانند بهائم و حیوانات غیر ناطقه و دیگرى حیوانات ناطقه و با شعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و براى آنكه بتوانیم از همه آنها به اصطلاح سوارى بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دخترهاى زیبا و خوشگل خود را به پادشاهان و وزرا و شخصیّتهاى برجسته یهود به تزویج در آوریم، تا بوسیله آنها بر حكومتهاى جهان، تسلط داشته باشیم!

گمان نكنم، آنچه نقل كردیم احتیاج به توضیح و تعلیق از ما داشته باشد زیرا خود بهترین معرف (یهود) است. چنانچه معلوم شد یهود یك حزب خطرناكى است براى فریب دادن مردم آن هم كه به صورت مذهب و آئین در آمده است(4).

 


ادامه دارد ...


طبقه بندی: فتنه یهود،
برچسب ها: خاخام، فتنه یهود، اسرائیل، صهیونیست، فلسطین،
[ شنبه 10 دی 1390 ] [ 03:55 ق.ظ ] [ رضا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


----------------------------------------

در اینجا مشق بصیرت می کنم.
امید دارم به فضل خدا
قدم در این راه گذاشتن با من
به بصیرت واقعی رساندن با خدا
ان شا الله

----------------------------------------

میخوایم 4 کلام حرف حساب بزنیم
اون هم خودمونی...

----------------------------------------

همیشه برای رضای خدا کار کنید!
زیرا ممکن است شما با دروغی
واجبی را اجرا کنید...
ولی خدا راضی نباشد

----------------------------------------

این وبلاگ کاملا شخصی بوده
و به هیچ نهادی وابسته نمیباشد!!

----------------------------------------

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در اینترنت
بک لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات