بصیرت
بیداری اسلامی، باور ملی
قالب وبلاگ

هنگامى كه میلیونر مشهور آقاى (هنرى فورد) كتاب (یهود، یگانه مشكله جهان) را انتشار داد، آنقدر یهود با سلاح (ضدّ سامى) با او جنگ كردند كه بالاخره مجبور شد نامه‏اى كه خود یهود نوشته بودند بعنوان معذرت خواهى، او امضاء كند و از آنها پوزش بطلبد(12). (حاییم وایزمن) مىگوید: ما هر كجا برویم سلاح (ضدّ سامى) را با خود حمل خواهیم كرد(13). و یهود این سلاح را در آمریكا، انگلستان و فرانسه بكار برده و نتائج بسیار مفیدى را از آن بدست آورده است.

 

 

مقدمه مترجم

 

این عقده‏ها تركیده مى‏شود

همیشه عقده‏هاى حقارت واكنشهاى زیان‏آورى داشته است، ولى تاریخ واكنشى بسان واكنشهاى عقده یهود ندیده است، واكنشى كه دهها جنگ را بپا كرده است و صدها میلیون انسان را بكشتن داده است.

یهودیها براى جبران آن همه زجرها، محفلها و حزبهاى گوناگونى تشكیل دادند، تا بوسیله آن بتوانند انتقام آن همه فشار و سختگیریهاى مردم را از ملّتهاى ضعیف و ناتوان بگیرند.

الف: اولین محفل آنها كه در قرن هفدهم تأسیس شد، محفل (ماسونى) بود كه پیروزى‏هاى زیادى را نصیب یهود كرد(1). بطوریكه در اعلامیه‏هاى خود بیان نمودند، سه هدف اساسى را در محافل خود دنبال مى‏كنند.

1 ـ محافظت از یهودیسم در كلّ جهان.

2 ـ نابود كردن سایر ادیان جهان.

3 ـ دمیدن روح كُفر و الحاد، در ملّتها(2).

سرچشمه محفل از بریتانیا بود و در تمام جهان از آنجا شروع شد و به سرپرستى آن:

اولین محفل آنها در پاریس در سال1732 میلادى تأسیس گردید.

و اولین محفل ماسونى در جبل الطارق در سال1727م و در آلمان در سال1733م، در پرتغال در سال1735م، در هلند در سال1745م در سویس در سال1740م، در دانمارك در سال1745م، در ایتالیا در سال1763م، در بلژیك در سال1765م، در شوروى در سال1771م آغاز بكار كرده و تا سال1907م پنجاه محفل علنى تشكیل شد(3).

ب: دومین واكنش آنها تأسیس سازمان (بناى برث) در تاریخ 13/10/1842م بود. این سازمان كه در شعله‏ور كردن آتش جنگهاى جهانى اوّل و دوّم سهیم بود(4) از طرف مهاجرین یهود بوجود آمد.

در عهد آیزن هاور رئیس جمهور اسبق آمریكا كه خودش رئیس این سازمان بود، آقاى (فلیپ كلولزنیك) را بعنوان رئیس نمایندگان آمریكا در سازمان ملل متحد تعیین كرد.

در حال حاضر این سازمان در آمریكا و كشورهاى اروپائى بطور علنى مشغول فعالیّت است(5).

ج: سومین واكنش آنها، جنبش (صهیونیسم) بود.

هدف این جنبش ارتجاعى و نژادى آن بود كه حكومت موهوم و خیالى بنى اسرائیل را باز گرداند و بر خرابه‏هاى مسجدالاقصى (هیكل حضرت سلیمان) را بنا كند(6).

ابتداى این حركت را مى‏توان سال1816م دانست، گرچه هرتسل (1860 ـ 1904م) براى اولین بار آن را علنى كرده و خیلى‏ها آن را از ابتكارات هرتسل دانسته‏اند.

به عقیده صهیونیستها هر یهودى صهیونى است، ولى لازم نیست كه هر صهیونى یهودى باشد، زیرا اسامى اعضاء این حركت افراد زیادى را نام مى‏برد كه هیچ یك آنها یهودى نبوده است، مانند: (چرچیل، ایدن، ترومان، آیزن هاور، كندى و جانسون).

چرچیل در اواخر حیات خود مى‏گفت: من یك صهیونى واقعى هستم و افتخار مى‏كنم(7).

(پُرُتُكلهاى(8) حكماى یهود) از آنِ همین حركت است. این كتاب خطرناكترین برنامه‏هاى صهیونیها را براى سیطره بر جهان فاش مى‏كند(9).

د: چهارمین واكنش یهود را جمله (ضدّ سامى)(10) تشكیل مى‏دهد، كه این دروغ بزرگ سلاح بُرّنده یهود شده است.

یهودیان چگونه از آن استفاده مى‏كنند؟!

دست‏هاى خرابكار یهود بر همه جنگها و كشمكشهاى جهان اثر گذاشته، ولى مگر كسى مى‏تواند آن را فاش كند؟

1 ـ هنگامى كه خاندان سلطنتى (ساسون) در سال 1832( إلى) 1864 تجارت مواد مخدر را بدست گرفتند و مردم در این عمل اظهار نارضایتى كردند، یهودیان فریاد زدند (ضدّ سامى).

2 ـ هنگامى كه یهود دو جنگ جهانى اوّل و دوّم را برپا كردند، مردم خواستند آنها را مفتضح كنند، فریاد زدند: (ضدّ سامى).

3 ـ هنگامى كه دكترهاى یهودى در آمریكا میكروب سرطان را براى آزمایش به چند جوان مسیحى تزریق كردند و مردم خواستند از آن جلوگیرى كنند، فریاد زدند: (ضدّ سامى)(11).

4 ـ هنگامى كه میلیونر مشهور آقاى (هنرى فورد) كتاب (یهود، یگانه مشكله جهان) را انتشار داد، آنقدر یهود با سلاح (ضدّ سامى) با او جنگ كردند كه بالاخره مجبور شد نامه‏اى كه خود یهود نوشته بودند بعنوان معذرت خواهى، او امضاء كند و از آنها پوزش بطلبد(12). (حاییم وایزمن) مىگوید: ما هر كجا برویم سلاح (ضدّ سامى) را با خود حمل خواهیم كرد(13). و یهود این سلاح را در آمریكا، انگلستان و فرانسه بكار برده و نتائج بسیار مفیدى را از آن بدست آورده است.

 

 

آرمانهاى غیر انسانى

یگانه آرمان یهود كه صراحتا اعلام مى‏شود آن است كه یك دولت یهودى جهانى بپا كنند، یعنى همه دنیا را تحت تصرّف خویش در آورند.

این حكومت بنا به گفته خود آنها از اسرائیل سرچشمه خواهد گرفت و پس از غلبه بر (نیل تا فرات) در راه آن گامهاى بزرگترى خواهند برداشت.

به عقیده آنها، اگر از (نیل تا فرات) را بدست بیاورند بقیه مناطق، خواهى نخواهى تسلیم خواهند شد، زیرا این منطقه كه با منابع سرشار خود ثروتمندترین مناطق جهان را تشكیل مى‏دهد، گلوى دنیا محسوب مى‏شود و كسى كه بتواند بر آن حكومت كند چنان است كه بر جهان حكومت داشته است.

تورات مى‏گوید: در آن روز به ابرام (ابراهیم) گفت: این زمین را به نسل تو خواهم داد، از نهر مصر تا نهر بزرگ فرات(14).

تا آنكه خداوند تو و نسل تو باشم... همه زمین‏هاى غربت تو را به تو و نسل تو بر مى‏گردانم... زمین‏هاى كنعان را به ملك ابدى تو خواهم در آورد(15). یهود پروردگار ما در (حوریب) با ما سخن گفت: بس است آنچه در این كوه توقف نمودید، بروید بالاى كوه اموریین جنوب و سواحل دریا و زمین‏هاى كنعان و لبنان تا نهر بزرگ فرات را به تصرّف درآورید. داخل شوید و زمینهائى را كه خداوند به آنها قسم یاد كرده كه آنها را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و فرزندان آنها بدهد تملّك كنید(16).

یهود براى تحقّق بخشیدن به این نویدها و مژده‏هاى دیگرى كه در (تلمود) وارد شده است در مرحله اوّل یك حكومت مخفیانه مركب از300 یهودى را تشكیل داد و یك نفر را (وارث سلیمان و داود) بعنوان پادشاه آن انتخاب نمود.

این حكومت مخفى در حقیقت صاحب مال، نفوذ و همه كاره اروپا بود(17).

آقاى (ولترراتنو) یهودى در روزنامه خود در تاریخ 25/12/1909 مى‏نویسد: سرنوشت اروپا فقط بدست300 نفر كه هریكى رفقاى دیگر خود را بخوبى مى‏شناسد تعیین مى‏گردد. این300 نفر كه همه یهودى مى‏باشند، داراى وسائل كافى براى سرنگون ساختن رژیمهاى مخالف هستند.

یهود این حكومت جهانى خود را به یك افعى بسیار بزرگى تشبیه مى‏كنند كه از سال70م، براى نابود كردن جهان در حركت است. دُم این افعى در فلسطین باقى خواهد ماند و سر آن به حركت خواهد آمد، تا آنكه تمام دنیا خراب شود و در این وقت سر او از این جهانگردى ننگین خود باز گشته و در شهر بیت‏المقدّس زیر پرچم یهود آرام خواهد گرفت.

ولى چون این آرمان كاملاً غیر انسانى، با وجود ادیان و اخلاق، امكان‏پذیر نبوده است، آنها سخت مى‏كوشند تا از اخلاق و دین مفهومى باقى نماند.

خاخام (ریچران) در یكى از سخنرانى‏هاى خود كه بر سر قبر (سیمون بن یهوذا) در شهر براغ سال1869م، ایراد كرده و در مجله (كانت مپران) كه در تاریخ 1/7/1880م، چاپ شده است، مى‏گوید: پدران گذشته ما هر ساله كنفرانسى بر سر این قبر تشكیل مى‏دادند و این وظیفه ما است كه اوّل هر قرن این كنفرانس را تشكیل داده و براى سیطره بر جهان طرح و برنامه‏ریزى بنمائیم.

اكنون هیجده قرن از جنگ یهوذا تا این زمان مى‏گذرد، براى این كه خداوند وعده داده است ابراهام قدرت پیدا مى‏كند بر جهان و در این مدّت یهود، اهانتها و جسارتهاى زیادى بخود دیده و چندین بار قتل عام شده، ولى آنها تسلیم نشده و اگر در دنیا پراكنده مى‏باشند علّتش این است كه دنیا ملك آنها است.

و اضافه مى‏كند: اینك ملّت ما گامهاى بزرگى را بسوى قله جهان برداشته و هر روز كه مى‏گذرد بر قوّت و قدرت و نفوذ ما افزوده مى‏شود. ما خداوند این زمان را كه عبارت از طلا است مالك هستیم، همان خداوندى كه هارون آن را بصورت گوساله‏اى در آورد و ما آن را پرستش كردیم و اینك بصورت خداوند تمام مردم جهان در آمده است. در آن لحظه كه طلاهاى جهان بدست ما در آید وعده‏هاى أبراهام (ابراهیم(ع)) را عملى خواهیم كرد و بر جهان سیطره كاملى خواهیم یافت.

 

 

یهود و آمریكا

آیا آمریكا در دست یهود است؟(18) این سؤال پس ازجنگ اخیر 1967م مسلمانان و اسرائیل و پس از آنكه آمریكا جانب یهود را گرفت، زیاد بر سر زبانها آمده است.

ولى قبل از هر چیز خوب است خلاصه‏اى از كتاب (یهود یگانه مشكله جهان) را نقل كنیم.

در حدود400 سال است یعنى از همان اوائل ورود (كلمبس) كه یهود وارد آمریكا شده‏اند و از همان روز تا بحال زحمات زیادى كشیده تا بالاخره توانستند این كشورى را كه امروز بزرگترین و ثروتمندترین كشورهاى جهان محسوب مى‏شود تحت نفوذ خود درآورند. و با آنكه (سویفیسات) حاكم آن روز به نیویورك كه یكى از مستعمرات هلند بود، اعلامیه‏اى صادر كرد و در آن از یهود درخواست نمود از نیویورك خارج شوند، ولى در اثر سهام‏هاى زیادى كه یهود در شركتهاى هلندى داشتند، مدیران آنها از (ستویفیسات) خواهش كردند كه از این امر صرف نظر كند.

آنچه را كه این حاكم توانست انجام دهد این بود كه به آنها اجازه نداد دكانهاى خود را بر سر چهار راهها و محلهاى عمومى و پرجمعیّت قرار دهند. ولى همان نیویورك، امروز بصورت محله‏اى از محلّه‏هاى یهود در آمده است. و بطور كلّى نیویورك بزرگترین مركز یهود بشمار مى‏رود، زیرا همه تجارتخانه‏ها، كارخانه‏ها، صنایع و زمینها، ملك یهود است، هرگز به كسى اجازه نخواهند داد تجارت كند و یا ثروتى بهم رساند. بنا براین آمریكائیها نباید تعجب كنند هنگامى كه خاخامهاى یهودى ادعا مى‏كنند كه آمریكا همان میعاد گاهى است كه پیامبران آنها وعده داده‏اند و نیویـورك، اورشلیم آنها و سلـسله جبـال راكى كوههاى (صهیون) است(19).

در ایّام (جورج واشنگتن) تعداد یهود بیش از چهار هزار نفر نبوده آنها در زمان جنگ استقلال، جانب آمریكا را گرفتند و حتّى به اهالى مستعمرات، كمكهاى زیادى كردند.

ولى پنجاه سال از این تاریخ نمى‏گذشت، كه تعداد آنها از3300000 نفر بیشتر شده، امّا امروز تعداد آنها براى هیچكس معلوم نیست و این خود یكى از سیاستهاى یهود است زیرا سرشمارى آمریكا بدست آنهاست.

شما اگر تعداد فرانسوى‏ها، آفریقائى‏هاى ساكن آمریكا را از دولت بپرسید، فورا به شما اطلاع خواهند داد، تعداد آسیائى‏ها هم همه معلوم است، ولى آنچه معلوم نیست و همچنان در مخفى بودن آن كوشش بسیارى مى‏شود تعداد یهود است و شاید خود دولت هم آن را نداند زیرا پرونده‏هاى راجع به این موضوع همیشه مفقود و مجهول است(20).

معمولاً سینماها، تآترها، تجارت شكر، تجارت گندم، تنباكو، فولاد و پنجاه درصد از تجارت گوشت و بیش از 60٪ از تجارت كفش و اغلب صنایع، ادوات موسیقى و جواهرات و تمام مشروبات الكلى و صندوقهاى وام جهانى در دست یهود است(21).

بطور قطع مى‏توانیم بگوئیم كه ملّت آمریكا راضى نبوده و نخواهد بود كه یهود بازارهاى تجارتى خود را در این كشور متمركز سازند، زیرا تاریخ چنین نشان داده كه هركشورى كه یهود در آن تمركز داشته باشد عوامل فساد در آن زیاد شده و در نتیجه كشورهاى دیگر نسبت به آن بدبین خواهند شد، چنانچه این امر نسبت به اسپانیا، آلمان و بریتانیا اتفاق افتاده است.

بسیار مى‏شنویم كه بریتانیا چنین كرده است و آلمان چنان نموده است، ولى در واقع یهود آن را انجام داده و هیچ ارتباطى به دولت بریتانیا و آلمان ندارد.

امروز آمریكا بهمین درد مبتلاست و هر كارى را كه یهود انجام مى‏دهند به نام ملّت آمریكا تمام مى‏شود، در صورتى كه ملّت آمریكا از آن مبرّا مى‏باشد(22).

امروز ملّت آمریكا فقط با عینكهائى كه یهود بر چشم آنها نهاده‏اند به دنیا مى‏نگرد و این بدبختى دیگرى است كه نصیب ما مى‏شود.

یهود در هرگوشه و كنارى نفوذ كرده‏اند و حتّى كلیساهاى مسیحى در آمریكا تحت نفوذ آنهاست و در حقیقت منبرهاى كلیساها وسیله‏اى از وسائل تبلیغات یهودى مى‏باشد.

به عقیده من اگر كشیشها و كاردینال‏ها به حرفهاى خود رسیدگى كنند، خواهند دید كه 70٪ از حرفهاى آنها از افكار یهودى سرچشمه گرفته است(23).

برنامه‏هاى اقتصادى آمریكا فقط بدست یهود اجرا مى‏شود.

شاید افكار عمومى مردم و سرمقاله‏هاى روزنامه‏هاى آمریكا، از افكار خود یهود، یهودى‏تر است.

اگر در دنیا مكانى وجود داشته باشد كه افكار یهودى را به مردم تزریق كند، همان كنیسه‏هاى آمریكا است(24).

اگر یهود در اعماق كلیساها دست یافته‏اند، آیا ممكن است در دانشگاهها دست نداشته باشند؟

تمام دانشگاههاى آمریكا از نفوذ یهود و افكار و عقائد آنها رنج مى‏برند(25).

در آمریكا دو سازمان یهودى وجود دارد یكى به نام (كهیلا نیویورك) و دیگرى به نام (كابینه یهودى آمریكا).

(كهیلا) امروز به صورت یك حكومت مستقلى در آمده است، تمام قراردادهاى او قانون حساب مى‏شود و شاید این سازمان قویترین اتّحادیّه‏هاى یهودى را تشكیل مى‏دهد.

علّت هجرت كردن روزافزون یهود به نیویورك، وجود همین سازمان است. (كهیلا) نسبت به یهود حكم رُم نسبت به نصارى و مكّه نسبت به مسلمانان را دارد(26).

وجود كهیلا دلیل بسیار محكمى است بر علیه كسانى كه مى‏گویند: (یهود یك عنصر منقسم برخود و متنافرى را تشكیل مى‏دهد)، زیرا در این سازمان امپریالیستها و توده‏ئیها و خاخامهاى یهودى چون برادر بر سر یك میز نشسته و زیر پرچم (یهوذا) براى مقاصد خود نقشه ریزى مى‏كنند(27).

هر فرد یهودى در آمریكا دست كم در یك سازمان مخفى اسم نویسى كرده است(28).

كهیلا نام خود را تغییر داده و نام (كنفرانس یهودى جهانى) را براى خود نهاده است و تقریبا تمام آرمانهاى خود را به تحقّق رسانده است(29).

هزاران سازمان مخفى تابع كهیلا وجود دارد.

خوب است از این آقایان یهود كه همیشه سعى كرده‏اند خود را وطن پرست قلم داد كنند، سؤال كنیم: این سازمانها براى چیست؟ و بر علیه كیست؟ و آنها چرا اینقدر تلاش مى‏كنند تا نیویورك را از هر عنصر مخالفى جدا سازند؟ و اگر فرض كنیم آنها وطن پرست هستند هیچ احتیاجى به سازمان نخواهند داشت(30).

كهیلا درس عبرتى است كه دنیا باید آن را به خوبى فرا گیرد تا از سرعت نفوذ یهود باخبر بوده و صورت جهانى كه به فرمان یهود حكم مى‏كند در نظر بیاورد(31).

حزب جمهورى آمریكا دامن گرمى براى یهود بوده است و لذا همیشه این حزب در انتخابات پیروز مى‏شود و در حقیقت این حزب را همان سازمان كهیلا مى‏چرخاند.

تعیین رئیس جمهورى آمریكا جز به دستور یهود، بدستور و فرمان كس دیگرى نیست، ولى بیچاره ملّت آمریكا گمان مى‏كند كه خود آنها رئیس جمهورى را تعیین مى‏كنند، چنانچه رئیس جمهور پس از انتخابات با آنها كج رفتارى كند، آنقدر در باره او دزدى كشف خواهد شد! كه بالاخره یا تسلیم مى‏شود و یا از صحنه بیرون مى‏رود.

هنوز یهود همان سیاست قدیمى خود را در پیش گرفته است مبنى بر این كه نباید یهودى را جلو انداخت، بلكه باید بیگانگان را صورت قرار داده و یهود در پشت صحنه باشند. فایده این كار این است كه آنها با سركاربودن بیگانگان بیش از ظاهر بودن یهود مى‏توانند اغراض خود را اعمال كنند، زیرا اگر یهودى رئیس باشد و علنا به اهداف یهود كمك كند، مردم او را متهم كرده و شاید از یهود متنفر شوند، در صورتى كه اگر آنها همچنان زیر پرده باشند هیچگاه مورد اتهام قرار نخواهند گرفت و در این صورت هم از انتقاد، سالم مى‏مانند و هم خواسته‏هاى خود را جامه عمل مى‏پوشانند(32).

در آمریكا سازمان دیگرى وجود دارد به نام (سازمان تامانى). گرچه این سازمان در ظاهر از صحنه‏هاى سیاسى خارج شده ولى در واقع اگر قوى‏تر و با نفوذتر نشده باشد ضعیف‏تر نشده است. سرمایه این سازمان را از تجارت جنس ظریف (زنان و دختران) و مواد مخدر تأمین مى‏كنند!.

چندى پیش دولت آمریكا تحقیقاتى در این باره بعمل آورده و مردم بدترین نوع جنایت (یعنى تجارت جنس ظریف) را به چشمهاى خود مشاهده كردند و آنقدر رسوائى این عمل زشت، بالا بود كه بسیارى از این بازرگانان بشردوست یهودى، مجبور شدند كه نام و فامیلى خود را عوض كنند! و اینك بهترین و معروفترین فامیلهاى یهودى در نیویورك اسمهاى مستعار دارند(33).

تآتر... و سینما

دیرزمانى است كه یهود مى‏كوشد تا هرچه وسائل تبلیغاتى است مانند تآتر و سینما را منحصرا تحت تصرف خود در آورد. و معمولاً چون تآتر تأثیر شگرفى در مغز و تفكّر افراد جامعه مى‏گذارد، یهود كارى كرده است كه برنامه تآتر دست آنها باشد تا هیچ نمایشى بر علیه آنها اجرا نشود(34).

سیطره یهود، منحصر به تآتر نیست بلكه از یك طرف تمام سینماها از مال یهود است و از طرف دیگر صاحب امتیاز آنها مى‏باشند و همچنین است شركتهاى فیلم بردارى كه همه یهودى مى‏باشند.

مشكل اینجاست كه هرجا یهودى باشد مشكلات و انحرافات فراوان است، هر یهودى به سهم خود مى‏كوشد تا اخلاق ملّتها را فاسد كند و از این راه بر مغز و روح مردم پیروز شود.

این مشكل بصورت رسوائى بزرگى در تآترها و سینماهاى آمریكا به وضوح دیده مى‏شود(35).

موسیقى... و یهود

مردم از آنكه خانه‏هایشان محل رقص و غنا و موسیقى شده است بستوه آمده‏اند ولى آنها نمى‏دانند كه موسیقى و غنا جزو احتكارات یهود است، این یهود هستند كه جوانهاى ما را یك مشت افراد نادان و كم‏اطلاع به بار آورده‏اند.

و همین موسیقى (جاز) كه امروز درهر محفلى صورت وحشتناك خود را ظاهر مى‏كند یكى از اختراعات خطرناك یهود است كه آن را براى فساد اخلاق جوانان ساخته‏اند(36).

معمولاً اگر كسى در فساد هائیكه جامعه امروز را تهدید مى‏كند تحقیقى بعمل آورد بدون شك خواهد یافت كه دست یهود در تمام آنها دخالت دارد و حتّى جنگهاى خونینى كه تا به حال هزاران انسان را به كشتن داده است بدست مرموز یهود برپا شده است(37).

شراب... و یهود

جون فوستر فریزر در كتاب (یهودى فاتح) كه در سال1916 چاپ شده است مى‏نویسد: تجارت ویسكى در آمریكا، منحصر به یهود است. و 80٪ از اعضاى كابینه بازرگانان شراب، یـهودى هستند چنانچه تجارت انـواع سیگار هم منحصر به یهود است(38).

یگانه كسیكه از شراب تبلیغ مى‏كند یهود هستند زیرا شما هیچ نمایش، كتاب قصّه، فیلم و غیره را خالى از اسم شراب نخواهید یافت. مى‏دانید چرا؟ براى این كه این تجارت آنها است و آن هم تبلیغات آنها(39)! آیا پس از همه این تبلیغات نمى‏توان گفت كه یهود به قسمتى از آرمانهاى خود رسیده‏اند؟

 

ادامه دارد...
طبقه بندی: فتنه یهود،
برچسب ها: یهود، فتنه، قوم یهود، صهیونیست،
[ شنبه 10 دی 1390 ] [ 03:25 ق.ظ ] [ رضا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


----------------------------------------

در اینجا مشق بصیرت می کنم.
امید دارم به فضل خدا
قدم در این راه گذاشتن با من
به بصیرت واقعی رساندن با خدا
ان شا الله

----------------------------------------

میخوایم 4 کلام حرف حساب بزنیم
اون هم خودمونی...

----------------------------------------

همیشه برای رضای خدا کار کنید!
زیرا ممکن است شما با دروغی
واجبی را اجرا کنید...
ولی خدا راضی نباشد

----------------------------------------

این وبلاگ کاملا شخصی بوده
و به هیچ نهادی وابسته نمیباشد!!

----------------------------------------

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در اینترنت
بک لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic