تبلیغات
بصیرت

بصیرت
بیداری اسلامی، باور ملی
قالب وبلاگ

زمانی كه جلسات فراماسونری در منزل ملكه توران به وسیله ذبیح الله ملك پور تشكیل می شد، شرایط ورود بسیار مشكل بود... شبی كه آقای پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر، وارد جرگه ماسونی شد، وقتی من او را برهنه كردم و كسوت مخصوص به او پوشاندم، در شگفتی خاص فرو رفت... علی جواهركلام، كه در آن موقع از گردانندگان اصلی تشكیلات ماسونی بود، شخص اول مملكت را تا پشت درب لژ هدایت كرد، ولی به عرض رسانید كه درباره شخص اعلیحضرت استثناثاً تشریفات را انجام نمی دهیم، ولی پیشبند افتخار به شما می پوشانیم، زیرا ناچاراً لازم است تا حدی قسمتی از اصول رعایت گردد، درغیر این صورت امكان ورود به لژ نیست.

 

 


 

اعطای نشان 33 فراماسونری به شاه ایران

هنوز اسرار زیادی از فعالیت فراماسونری در سالهای پیش از تأسیس لژ پهلوی پنهان مانده است و به یقین درسالهای پس از شهریور 1023 محافل فعال ماسونی درجات عالی وجود داشته و احتمالاً تداوم همین نحله در دسامبر 1960/آذر-دی 1339 به تأسیس لژ بزرگ ملی ایران به رهبری حسین علاء و سیدحسن تقی زاده انجامید.
تأسیس و انحلال لژ پهلوی
چنانچه رائین شرح می دهد، درسال 1392تلاش جواهری برای تشكیل یك لژ ایرانی كه حق جلب «اغیار» به تشكیلات ماسونی را داشته باشد، به نتیجه نزدیك شد و حنا ابوراشد از سوی گراند لژ ایده الی جهانی مصر به تهران آمد و پس از «ملاقات با عده ای از ماسونهای قدیمی تصمیم گرفت موافقت خود را با تأسیس لژ جدید اعلام كند.» 25 ولی به تحریك «ماسونهای قدیمی»، سپهبد رزم آرا- نخست وزیر وقت - به مخالفت با این اقدام برخاست و به دستور او خبر زیر درمجله تهران مصور 26 درج شد: دراین هفته مردی به نام حنا ابوراشد وارد تهران شده است كه مدعی است برای یك مقام عالی ایران نشان فراموشخانه آورده است. هنوز مقامات مملكتی به طور رسمی از ورود این شخص اطلاعی ندارند ولی درمحافل سیاسی گفته شده است نشانی كه این مرد آورده است، نشان و حمایل درجه سی و سوم یعنی عالی ترین نشان افتخاری فراموشخانه است. از این نشان فقط به ژرژ ششم، ترومن و ونسان اوریول رئیس جمهور فرانسه داده شده است. در میان این سه نفر فقط ترومن عضو فراموشخانه است. هنوز نیز معلوم نیست در صورتی كه حامل نشان مراجعه كند، این نشان افتخاری مورد قبول واقع خواهد شد یا نه؟ 27
متن خبر به روشنی نشان می دهد كه چنانچه معمول ماسونهاست، دراسفند1329 درجه سی و سوم فراماسونری برای اعطا به شاه ایران آورده شده بود و گفتیم كه مدتی بعد (مرداد 1330)درجه عالی دیگری نیز به وزیر دربار او (حسین علاء) داده شد.
اختلافات رزم آرا با دربار پوشیده نیست و اگر واقعاً نشر این خبر كار او بوده، باید علت آن را ستیزه های سیاسی روز دانست.
بهرروری، در 24 نوامبر 1951/2آذر 1330 توسط گراندلژ ایده آلی جهانی مصر فرمان تاسیس لژ پهلوی به نام محمدخلیل جواهری، دكتر احمد هومن، دكتر محمود هومن، میروسلاویادین، جعفر رائد، سیدمحمدعلی امام شوشتری، محمد قریشی و ارنست پرون صادرشد و این لژ در 17دسامبر 1951/25 آذر 1330 طی صورتجلسه ای تاسیس خود را به گراندلژ مصر اعلام داشت. 28
محمد خلیل جواهری می گوید:
طی جنجال سه ساله نفت، ما در زیرزمین فعالیت می كردیم، در این مدت دوبار مراكز فعالیت ما مورد سوءظن و تعقیب دولتی قرارگرفت، ولی با كمك دوستانی كه در دستگاه دولت و بخصوص شهربانی داشتیم از تعرض مصون ماند29.
مسلماً تاسیس لژ پهلوی با اجازه شاه بود و این لژ در دوران دولت مصدق نقش فعالی به سود اعاده سیطره مطلقه محمدرضا پهلوی ایفا نمود. از همین روست كه پس از كودتای 28مرداد1332 لژ پهلوی از حمایت شاه برخوردار بود. نقش ارنست پرون به عنوان یكی از گردانندگان اصلی این لژ جای هیچ شبهه ای در پیوند آن با محمدرضا پهلوی باقی نمی گذارد 30 تنها به دلیل همین پیوند و نقش فعال پرون بود كه لژ پهلوی موفق شد طی حدود 4 سال فعالیت خود، به گفته جواهری 233 نفر از «افراد برجسته كشور» درتهران و 48نفر در شهرستانها، و از جمله تعدادی نظامی عالی مقام، را به عضویت درآورد31.
معهذا، به دلایلی كه نیاز به كاوش بیشتر دارد، لژ پهلوی از اوائل سال 1334 مورد بی مهری قرارگرفت. رضا افشار درجلسه10 اردیبهشت 1334 مجلس شورا حمله شدیدی به آن نمود32. و بالاخره حاج علی كیا (سپهبد بعدی كه در آن زمان توسط شاه به ارتش بازگردانیده شده بود) مأموریت یافت كه لژ را تعطیل كند. او به «عده ای از اعضاء تكلیف استعفا داد و با استعفای 15 نفر از طرفداران او به محمدخلیل جواهری نیز تكلیف استعفاء شد» 33 رائین به صراحت از «دستور انحلال» لژ پهلوی یاد می كند 34 بدین ترتیب، لژ پهلوی در اواخر سال 1334 یه اوایل سال 1335 و یا شاید دیرتر منحل شد. درباره تحریف و اغتشاش عامدانه ای كه در كتاب رائین پیرامون زمان انحلال لژ پهلوی وجود دارد در آینده سخن خواهیم گفت.
علت انحلال لژ پهلوی را باید دركشاكش های سیاسی روز میان جناح های درگیر داخلی و خارجی جستجو كرد. علاوه بر نقش حسین علا دراین ماجرا- كه در كتاب رائین تصریح شده35- درمقالاتی كه درسال 1335 توسط جهانگیر تفضلی در روزنامه ایران ما منتشر شد، ردپای امیر اسدالله علم نیز دیده می شود.
در اواخر دولت سپهبد زاهدی یكی از وزیران مهم آن دولت و این دولت كه مردی مطلع و دانشمند است روزی كه در منزلش به اتفاق دكتر امینی و علم رفته بودیم، برای ما سه نفر از خلیل جواهری و 200 نفری كه عضو لژ او شده بودند از وزیر و وكیل و... صحبت كرد... آنها را به نام طبقات جوانان و مترقی كه طرفدار سیاست انگلستان و مخالف نفوذ آمریكا در ایران می باشند به حساب می گذاشتند... فراماسونری های كشور ما از علاقمندان و هواداران سیاست كهنه استعماری انگلستان می باشند و دركشورهای خاورمیانه نقش اصلی آنها مبارزه با نفوذ مادی و معنوی آمریكا است36.

عضویت خاندان سلطنت در لژ ماسونی ایران

رائین در كتاب خود لیستی از اعضاء لژ پهلوی درج كرده كه بنظرنمیرسد كامل باشد. خود او معترف است كه نام5 تن از اعضاء لژ را «به عللی» حذف كرده، 37 ازجمله مسائلی كه مبهم است نوع رابطه محمدرضا پهلوی با این لژ است. سند مورخ 10/6/52ش13 ساواك به نقل از احمد براتلو حاكی است:
زمانی كه جلسات فراماسونری در منزل ملكه توران به وسیله ذبیح الله ملك پور تشكیل می شد، شرایط ورود بسیار مشكل بود... شبی كه آقای پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر، وارد جرگه ماسونی شد، وقتی من او را برهنه كردم و كسوت مخصوص به او پوشاندم، در شگفتی خاص فرو رفت... علی جواهركلام، كه در آن موقع از گردانندگان اصلی تشكیلات ماسونی بود، شخص اول مملكت را تا پشت درب لژ هدایت كرد، ولی به عرض رسانید كه درباره شخص اعلیحضرت استثناثاً تشریفات را انجام نمی دهیم، ولی پیشبند افتخار به شما می پوشانیم، زیرا ناچاراً لازم است تا حدی قسمتی از اصول رعایت گردد، درغیر این صورت امكان ورود به لژ نیست..38.
عضویت محمدرضا پهلوی، غلامرضا پهلوی، علی جواهركلام و مهرداد پهلبد در تشكیلات ماسونی مسجل است، ولی مشخص نیست كه این جلسه ماسونی، كه درمنزل ذبیح الله ملك پور (همسر ملكه توران - مادر غلامرضا پهلوی) تشكیل می شده، شاخه ای از لژ پهلوی بوده و یا «كارگاه» ویژه ای با درجات عالی.
از نكات مهم دیگری كه باید مورد توجه قرارگیرد، تحریف نام لژ پهلوی به «لژ همایون» دركتاب رائین است كه سبب گمراهی پژوهشگران شده. عنوان «لژ همایون» از زمان شروع حملات علیه جواهری - اوائل سال 1334- برای پنهان داشتن پیوند او با دربار پهلوی باب شد. معهذا، اسناد مندرج دركتاب رائین نشان می دهد كه تا آخرین روزهای حیات این لژ، نام آن«لژ پهلوی» بوده است. 39 دراین اسناد، مواردی كه نام لژ «همایون» ذكر شده دستكاری درتصویر سند است. 40
محمد خلیل جواهری تا اوایل دهه 1340 درایران بود، از منبع مجهولی درآمد سرشار به وی می رسید، به عنوان مخبر مجله الاخاء وابسته به موسسه اطلاعات، بطور دائم به كشورهای عربی سفر می نمود و یا مقامات عالی رتبه ای چون ملك حسین (شاه اردن) ملاقات داشت، و بالاخره با مقامات عالی ساواك نیز در ارتباط بود. 41 او درهمین سالها در بیروت درگذشت. 42
گراند لژهای دهه 1340
درسالهای پس از انحلال لژ پهلوی، تشكیلات ماسونی ایران در سه شاخه اصلی به فعالیت ادامه داد:
1- لژهای تابع گراندلژ اسكاتلند:
كهن ترین این لژها، كه «لژمادر» تشكیلات ماسونی تابع گراندلژ اسكاتلند درایران محسوب می شود، لژ روشنایی در ایران 43 است كه از سال 1919م. فعالیت داشت.
ظاهراً این لژ بجز چند مورد عضو ایرانی نداشت. از جمله ایرانیان عضو لژ روشنایی دكتر مظفرالدین (میرزا فتح رفیع خان) ارفع السلطنه خان فرخ است كه در دوران 16ساله سلطنت رضا شاه نیز مقامات دولتی از عضویت او اطلاع داشتند. 44 او كه دارای عالی ترین درجات ماسونی بود، 45 در زمان فعالیت «پلیس جنوب ایران» (S.P.R) ریاست شعبه اطلاعات آن را به عهده داشت. 46 دركتاب رائین تصاویری از «افسران» لژ روشنائی در ایران درسال 1329/1950 مندرج است كه درآن علاوه بر خان فرخ، یك عضو ایرانی دیگر (محمد نمازی) را نشان می دهد. دراین كتاب درشرح فعالیتهای لژ روشنایی در ایران نوعی آشفتگی به چشم می خورد كه ظاهراً به دلیل حذف برخی اسناد پدید شده و درپایان از فعالیت تشكیلات ماسونی تابع گراندلژ اسكاتلند در سالهای 1320-1345، علیرغم كثرت حواشی، چیز زیادی دستگیر نمی شود.
طبق سند مورخ 19/10/1346 ساواك، درخواست تاسیس یك لژجدید توسط سلیمان بهبودی و محمدقباد ظفر «به شرفعرض اعلیحضرت همایون» رسید و با اجازه وی درسال 1333 هیئتی مركب از 7 نفر (سلیمان بهبودی -رئیس تشریفات دربار، دكتر ناصر بهبودی-پسر او، مهندس محسن فروغی، مهندس حسین شقاقی، دكتر غلامرضا كیان، دكتر علی اصغر خشایار و نصر الله (آذری) به بصره رفته و به عضویت لژ فیحا درآمدند. پس از 3 سال فرمان تاسیس لژ روشنایی درتهران در تاریخ 16آبان 1336 به نام افراد فوق و هفت تن دیگر صادر شد. 47 سند دیگر ساواك چنین حكایت می كند:
اولین كسی كه از بصره به تهران آمد، میرعبدالباقی یكی از اعضاء موسس و موثر انگلستان و شاید هم انتلیجنب سرویس در خاورمیانه به ایران بود. او كه خود از اعضای موثر سازمان فراماسونری اسكاتلند در ممالك غربی و سایر كشورهای خاورمیانه است در تهران در شمیران در باغ دختر نظام السلطنه مافی كه همسر شیخ خزعل بوده و هم اكنون خانه مسكونی مهندس حسین شقاقی و محل تشكیل لژ فراماسونری در آنجا قرار دارد ساكن و چند اطاق را به صورت معبد و محل لژ درآورده و سپس با حضور آلكس ت.برتن دبیر لژ اسكاتلند مقیم ادنبورگ انگلستان لژ روشنائی در تهران با حضوری عده ای از روسای لژ فیحا بصره تشكیل شد.
سند فوق، پس از ذكر نام 26 تن از روسای لژ فیحای بصره كه در مراسم تاسیس لژ روشنائی در تهران شركت داشتند، می افزاید:
26 نفر فوق الذكر همه از روسای قدیم و جدید و موثرترین فراماسونری در بصره هستند كه از طرف گراند لژ انگلستان ماموریت توسعه فراماسونری در جنوب ایران، سواحل عربستان سعودی، شیخ نشینهای سواحل خلیج فارس و حتی داخل ایران هستند و اكثرا ماموریت های سركشی و غیره ]به[ موسسات فراماسونری در ایران و سایر كارهای علنی و سری دارند.
لژ روشنائی در تهران پس از تشكیل و رسمیت یافتن آن، نخستین جلسه ] خود[ را با حضور آقای حسین علاء تشكیل داد.
این لژ در 15 اریبهشت 1337 با نام لژ تهران اعلام موجودیت نمود. 48
در سالهای 1337- 1347، لژهای تابع گراندلژ اسكاتلند گسترش یافتند و لژهایی چون: كورش (آذر 1339)، خیام (آبان 1340)، اصفهان (اردیبهشت 1343)، ژاندارك (اردیبهشت 1345)، اهواز (مرداد 1345)، آریا (دی (1345)، خوزستان (اردیبهشت 1346)، نور (خرداد (1346) و كرمان (آبان 1347) تاسیس شد.
درسال 1345 برای اداره لژهای تابع گراندلژ انگلستان یك گراند لژ محلی به نام لژ اعظم ناحیه ایران تاسیس شد. گراندلژ فوق حدود 5/2 سال فعالیت داشت و با تحولات سال 1347 در «لژ بزرگ ایران» ادغام شد.
2- لژهای تابع گراندلژ ملی فرانسه:
پیشینه تاسیس لژهای ایرانی تابع لژ بزرگ ملی فرانسه به سفر هیئت اعزامی لژ پهلوی به فرانسه در اوایل سال 1334 باز می گردد. این هیئت ماموریت داشت كه مسئله الحاق لژ پهلوی به یكی از دو گراند لژ فرانسه- گراند اوریان (شرق اعظم) و گراند ناسیونال فرانس (لژ بزرگ ملی فرانسه)- را بررسی كند. 49 بالاخره گردانندگان لژ پهلوی هوادار الحاق به لژ بزرگ ملی فرانسه شدند و هئیتی مركب از محمود هومن، احمد هومن، مصطفی تجدد، عبدالله ظلی، عباسعلی خلعت بری، عبدالامیر رشیدی حائری، مهدی شوكتی، محمد ساعد مراغه ای (نخست وزیر اسبق)، عبدالحمید سنندجی و محمدعلی امام شوشتری، تحت نظر لژ بزرگ ملی فرانسه در تاریخ 20 مهر 1334 لژ مولوی را در پاریس تشكیل دادند. پیرشره- استاد اعظم گراند لژ فرانسه- در نامه مورخ 13 اكتبر 1955/ 20 مهر 1334 به محمد خلیل جواهری اطلاع داد كه از سوی لژ بزرگ ملی فرانسه عنوان «بزرگ بازرس كل ناحیه ایران»- یعنی درجه سی و سوم و عالی ترین مقام ماسونی- به وی اعطا شده است. جواهری با در اختیار داشتن دو لژ پهلوی و مولوی می بایست در آینده «لژ بزرگ ایران» را تاسیس می نمود. 50 این لژ بزرگ باید در «سال آینده» (1335) تاسیس می شد. 51
مكاتبات جواهری با لژ بزرگ ملی فرانسه حداقل تا آذر 1334 ادامه داشت و در تمام این نامه ها وی با عنوان «استاد اعظم پهلوی» خطاب می شد. تصویر سه نامه گراند لژ فرانسه به جواهری (مورخ 20 مهر و 19 آبان و 9 آذر) در كتاب رائین مندرج است.هرچند هر سه سن مخدوش شده ولی عنوان و آدرس مندرج در نامه ها نشان می دهد كه هرخطاب به جواهری است. 52 این پرسش مطرح است كه رائین به چه علت قصد داشت تاریخ انحلال لژ پهلوی را خرداد 1334 وانمود كند و تداوم فعالیت این لژ را تا سال 1335- یعنی زمان تاسیس لژ بزرگ ناحیه ایران- بپوشاند؟!طبقه بندی: فتنه یهود،
برچسب ها: فراماسونری، ایران، ابهام، کابالا، شله، پهلوی، لژ،
[ سه شنبه 30 فروردین 1390 ] [ 11:47 ب.ظ ] [ رضا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


----------------------------------------

در اینجا مشق بصیرت می کنم.
امید دارم به فضل خدا
قدم در این راه گذاشتن با من
به بصیرت واقعی رساندن با خدا
ان شا الله

----------------------------------------

میخوایم 4 کلام حرف حساب بزنیم
اون هم خودمونی...

----------------------------------------

همیشه برای رضای خدا کار کنید!
زیرا ممکن است شما با دروغی
واجبی را اجرا کنید...
ولی خدا راضی نباشد

----------------------------------------

این وبلاگ کاملا شخصی بوده
و به هیچ نهادی وابسته نمیباشد!!

----------------------------------------

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در اینترنت
بک لینک