بصیرت
بیداری اسلامی، باور ملی
قالب وبلاگ
سلام
یکی از دوستان در قسمت نظرات گفته که حرف زدن از تحریف انجیل توهین به مسیحیت و مسیحیان جهان است.
این دوست عزیز باید بداند که به دلیل علاقه یا تعصب نصبت به چیزی نباید علل علمی و تاریخی را در نظر نگیریم
در این پست به بررسی تحریف انجیل و عدم تحریف قرآن پرداختم...

عدم تحریف قرآن:

الف) ادله عقلی

1- بدیهی است کتابی که مرجع اول برای انسانها در تمام ابعاد و شؤون بوده و شریعت بر آن بنا شده، و اسلام در اصول، فروع و در مسائل اعتقادی خود، بر آن مبتنی است، باید از هر گونه احتمال تغییر و تبدیل مبرا باشد; زیرا با متزلزل شدن آن، کلیه معارف وابسته به آن هم متزلزل می گردد; در نتیجه، دین حجیت خود را از دست می دهد و اصولا" پس از قبول خاتمیت پیامبر « صلی الله علیه و آله » و اینکه آیین اسلام آخرین آیین الهی است و رسالت قرآن تا پایان جهان بر قرار خواهد بود، چگونه می توان باور کرد که خدا این یگانه سند اسلام و پیامبر خاتم را پاسداری نکند؟[1]

سید مرتضی « رحمه الله » اینگونه استدلال می کند: "علم به صحت نقل قرآن درست مانند علم به شهرها، حادثه های بزرگ، وقایع عظیم و کتابهای مشهور است; افزون بر اینکه انگیزه مسلمانان بر حفظ و حراست و نقل قرآن بیشتر از انگیزه آنان در حفظ حوادث بزرگ و کتابهای مشهور است .

" ... قرآن معجزه پیغمبر اکرم « صلی الله علیه و آله » است . لذا علمای مسلمین حداکثر زحمت خود را در حفظ و حراست آن کشیده اند تا آنجا که هر کجا از نظر قرائت اختلاف نظری بوده، در کتابهایشان ضبط و ذکر کرده اند . و از آنجا که علم به ابعاض قرآن (آیات و سور) مانند علم به قرآن است، همانطور که در اصل قرآن شکی نیست، در صحت نقل آیات و سوره هایش هم شکی نمی تواند باشد . بنابر این شما می بینید علما در مورد کتاب سیبویه یا مزنی، آنقدر توجه می کنند که اگر چیزی به آن کتابها ملحق شده، آن را شناسایی و جدا کنند و بدانند که آن مطلب از اصل کتاب نبوده و ملحق گشته است. حال آنکه توجه همین علما به قرآن خیلی بیشتر از توجه آنان به کتاب سیبویه است".[2]

بنابر این محال است علما در مورد کتابهای دیگر توجه و حساسیت به خرج دهند و به قرآن اعتنایی نکنند و بگذارند تحریف آن را فراگیرد. عجیب آن است که عده ای سلامت احادیث و حفظ و بقای آن را در محدوده زبانها و نوشته ها در کتابها، در مدت هزار و دویست سال، باور دارند ولی حکم به نقص قرآن می دهند!

2- بنابر قاعده لطف، قرآن باید مصون و محفوظ از هرگونه تحریف باشد; چرا که با احتمال ورود هرگونه باطل در آن یا هر گونه تغییر و تبدیل، بندگان با تمسک و عمل به آن، به خداوند نزدیک نمی شوند و این بالطف بودن قرآن منافات دارد.

3- غرض خداوند از نزول قرآن هدایت و رساندن انسانها به صراط مستقیم است و در صورت تحریف در قرآن، انسانها به هدایت و غرض نهایی خلقت دسترسی پیدا نمی کنند. و این نقض غرض مولای حکیم است.

4- خداوند امر به باطل و متابعت از باطل نمی کند و حکمت او ایجاب می کند، مطالب باطل یا غلط بیان ننماید و از آنجا که خداوند امر به تبعیت از قرآن کرده است اگر قائل به تحریف قرآن باشیم به ناچار باید قایل به امر کردن خداوند به باطل شویم و این خلاف است .

5- در صورت قبول مساله تحریف، نسبت دادن تمام آیات به خداوند درست نخواهد بود و قرآن از حجیت خواهد افتاد; زیرا حجیت قرآن در صورتی است که بتوان آن را به خداوند نسبت داد . ب) استدلال به آیات

1- مساله اعجاز قرآن: اعتقاد ما این است که قرآن معجزه جاویدانی است و بشر عاجز از آوردن کلامی به فصاحت و بلاغت آن است. عجز انسان به تحدی در همه جهات است. قرآن نه تنها از جهت فصاحت، بلاغت، نظم و اسلوب کلام معجزه است، بلکه از جهات دیگری چون استدلال و احتجاج (دلیل و حجت آوردن بر مطالب)، تشریع احکام و قوانین، اخلاق، سلامت از تناقض و اختلاف، جنبه تاریخی و خبر دادن از امور آینده و ... نیز معجزه است .

شیخ محمد جواد بلاغی « رحمه الله » می فرماید: "فصاحت و بلاغت قرآن، حجت بودن قرآن بر ادعای رسالت و اعجاز آن، کافی است".[3] ماهیت قرآن، فصاحت، بلاغتش و محتوایش معجزه است و جن و انس از آوردن مثل آن، عاجزند. "قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثله لوکان بعضهم لبعض ظهیرا.[4] این مطلب (تحدی و معارضه با قرآن) را خداوند در مواضعی از قرآن ذکر نموده تا در هر دوره از تاریخ این ندا شنیده شود و عجز بشر در هر زمان ثابت گردد .

2- اما از میان مهمترین آیاتی که می توان به واسطه آنها بر عدم تحریف قرآن استدلال نمود، به این آیه اشاره می کنیم:

"انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون"[5]

علامه طباطبایی « رحمه الله » می فرمایند: سیاق صدر این آیه سیاق حصر است و حصر در آن ناظر به گفتار مشرکان است که قرآن را هذیان دیوانگی و رسول خدا « صلی الله علیه و آله » را دیوانه نامیده بودند; همچنین ناظر به پیشنهاد مشرکان است که نزول ملائکه را خواسته بودند تا آن را تصدیق نموده، قرآن را بعنوان کتابی آسمانی و حق بپذیرند . بنابراین معنای آیه "و خدا داناتر است" این می شود که تو این ذکر را از ناحیه خودت نیاورده ای تا مردم علیه تو قیام کنند و بخواهند آن را بزور و قلدری خود باطل سازند و تو در نگهداری اش به زحمت بیفتی و سر انجام هم نتوانی آن را نگه داری; همچنین از ناحیه ملائکه نازل نشده تا در نگهداری اش محتاج آنان باشی، بلکه ما آن را نازل کرده ایم و تدریجا نازل کرده ایم و خود نگهدار آن هستیم (و انا له لحافظون) و به عنایت کامل خود آن را با صفت ذکریتش حفظ می کنیم .

پس آیه شریفه بر مصونیت قرآن از تحریف دلالت می کند - . علاوه بر آنکه دلالت دارد بر زنده و جاودانی بودن آن ذکر و محفوظ بودن آن از زوال و فراموشی، و مصون ماندن آن از زیادتی که ذکریتش را باطل کند یا نقصی که این اثرش را از بین برد یا جابجایی آیاتی که دیگر ذکر و مبین حقایق معارف الهی نباشد - . و همانطور که خود خدا تا ابد هست ذکرش نیز هست .

لام در "الذکر" لام عهد ذکری است، (یعنی همان ذکری که قبلا" اسمش برده شد در آیه 6 همین سوره "و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون" که قرینه بر مراد خدای تعالی از کلمه ذکر در آیه حفظ می باشد) . و مراد از وصف الحافظون حفظ در آینده است . چون اسم فاعل ظهور در آینده دارد .

این گفته که اگر قرآن به جهت وصف ذکریتش طبق دلالت این آیه مصون از تحریف مانده، باید بر مصونیت انجیل و تورات نیز دلالت کند - ولی آنها محفوظ نمانده و تحریف شده اند پس قرآن هم تحریف پذیر است - به وصف لحافظون و لام عهد در الذکر پاسخ داده می شود که ذکریت ذکر، علت حفظ خدایی نیست، بلکه خدا در این آیه تنها وعده حفظ این ذکر را (قرآن) که رسالتش تا پایان جهان برقرار خواهد بود، می دهد . خلاصه آنکه این آیه ضمانی است برای رسول خدا « صلی الله علیه و آله » و عهدی است از خدا بر این که قرآن سالم باقی مانده و محفوظ از دستبرد نامحرمان خواهد ماند، تا زمانی که اسلام باقی است . حکمت تکلیف نیز این بقا و سلامت ابدی را اقتضا می کند.[6]

برای اطلاع بیشتر لینک هائی را در پایان خدمتتان ارائه می نمائیم.[1] . تفسیر نمونه، ج 11، ذیل آیه 9 سوره حجر

[2] . آیة الله معرفت: همان منبع، ص 36

[3] . خرازی - سید محسن: بدایة المعارف الالهیة

[4] . اسراء، 88

[5] . حجر ، 9

[6] . آیة الله معرفت: همان منبع


تحریف انجیل:

در ابتدا توجه به این نکات ضروری است:

1. مجموع تورات و انجیل به نام عهدین خوانده می شود. عهد قدیم و عهد جدید، تورات طبق نظر یهود همان عهد قدیم است و انجیل همان عهد جدید.

2. «انجیل» در اصل کلمه یونانی است به معنای «بشارت» و در قرآن 12 بار این واژه به کار رفته است و همه جا به صورت مفرد آمده و نزول آن را از طرف خدا معرفی می کند.[1]

3. عهد جدید یا همان «اناجیل» بسیاری که بین مسیحیان و عهد قدیم و یا همان تورات که بین مسیحیان و یهودیان متداول است همانگونه که خود مسیحیان و یهودیان نیز انکار نمی کنند وحی الهی نیستند بلکه مجموع عهدین سال ها بعداز موسی و عیسی توسط شاگردان آنها تهیه و نوشته شده اند.[2] به عنوان نمونه عهد جدید یا همان اناجیل که بیش از یک سوم عهد قدیم است از 27 کتاب و رساله پراکنده در موضوعات کاملا مختلف و توسط افراد گوناگون فراهم آمده است، آن هم در فاصله های مختلف، انجیل متی توسط «متی» در سال 38 میلادی و انجیل مرقس، توسط مرقس در سال 68 میلادی و انجیل لوقا در سال 63، و انجیل یوحنا در اواخر قرن اول نوشته شده اند و همین طور کتاب اعمال رسولان، 14 رساله، رساله یعقوب و بر آن اضافه شدند.[3] (غیر از انجیل های برنابا، اندریو، برتلما، جمیسو ... که ممنوع اعلام شدند)  با توجه به نکات پیش گفته به ترتیب به نکات زیر پاسخ می دهیم:

1. علت تعدد کتب انجیل و تورات : انجیل های موجود و تورات همان کتاب الهی که وحی آسمانی بوده است نیست بلکه توسط افراد مختلف تهیه و نوشته شده است. هر چند قسمتی از تورات و انجیل واقعی در لابلای همین کتب وجود داشته و هنوز هم مقداری باقی است و گر نه انجیل واقعی و تورات واقعی همانند قرآن یک کتاب بیش نبوده است هر چند تورات مجموعش در الواحی بوده است.

2. علت تحریف این کتب :اولین علت همان بود که این کتب توسط انسان ها نوشته و تهیه شده، آن هم انسان های مختلف با ذوق و سلیقه های متفاوت و در فاصله زمانی که مورد اشاره قرار گرفت، از همه مهمتر این که هیچ یک از نویسندگان معصوم نبودند، لذا مطالب اصلی وحی به صورت واقعی در این کتب منعکس نشده است. دومین علت هوس ها، مقام پرستی ها، رقابت ها و گاه نیازها باعث شده در طول زمان این کتب مورد هجوم تحریفان قرار گیرد، به گونه ای که انجیل های چهار قرن جلوتر با زمان کنونی تفاوت های فراوانی دارد. قرآن در چهار آیه از تحریف اهل کتاب مخصوصا یهودیان نسبت به عهدین پرده برداشته و سخت آنها را مورد سرزنش قرار داده است.[4] شاهد زنده این تحریفات جریان مسلمان شدن «فخر الاسلام» مؤلف کتاب «انیس الاعلام» که خود یکی از کشیشان معروف مسیحی می باشد، جریان مسلمان شدنش مفصل است و خلاصه و عصاره آن این است که با گروهی از علمای مسیحی درباره معنای «فار قلیطا» در زبان عربی و سریانی و «پریکلتوس» به زبان یونانی اختلاف داشتیم. نزد استادم که یکی از کشیشان والا مقام بود رسیدم او مرا به تمام مقدسات سوگند داد که آن چه درباره معنای الفاظ مذکور می گوید فاش نکنم. پس گفت: این اسم از اسماء پیامبر مسلمین) ص (است و به معنی «احمد» و «محمد» است. پس از آن کلید اطاق کوچکی را به من داد و گفت: در فلان صندوق را باز کن و فلان و فلان کتاب ها را نزد من بیاور، کتاب ها را محضر او آوردم. این دو کتاب به خط یونانی و سریانی پیش از ظهور اسلام بر پوست نوشته شده بود در هر دو کتاب لفظ «فار قلیطا» را به معنای «احمد» و «محمد» ترجمه نموده بودند. سپس استاد اضافه کرد: علمای نصارا قبل از ظهور محمد اختلافی نداشتند که «فار قلیطا» به معنای «احمد و محمد» است ولی بعد از ظهور محمد) ص (برای بقای ریاست خود و استفاده مادی، آن را تأویل کردند و معنای دیگری برای آن اختراع نمودند و آن معنی قطعا مورد نظر صاحب انجیل نبوده است.[5]

3. آیات مربوط به تورات و انجیل و سائر کتاب در قرآن : فهرست اهم آیات مربوط به این کتب به این شرح است:

الف. آیات مربوط به انجیل:- آل عمران، آیات 3، 48 و 65- مائده، آیات 46، 66، 68، 110 و 47- اعراف، آیه 157- توبه، آیه 111- فتح، 49- حدید، 27.

ب. آیات مربوط به تورات:- آل عمران، آیات 3، 48، 50، 65، 93- مائده، آیات 44، 46، 66، 68 و 110-

اعراف، آیه 157- توبه، آیه 111- فتح، آیه 29- صف، آیه 6- جمعه، آیه 5.

ج. آیات مربوط به صحف ابراهیم و موسی:- نجم، آیه 36- الاعلی، آیه 19 .

برای مطالعه بیشتر ر. ک:- آشنایی با ادیان بزرگ جهان، حسین توفیقی.- تاریخ ادیان جهان، عبدالعظیم رضایی.- کلام مسیحی، توماس میشل، ترجمه حسین توفیقی.[1] تفسیر نمونه، ج 23، ص 391 و ج 2، ص 311.

[2] همان، ج 2، ص 311.

[3] همان، ص 312.

[4] نساء، آیه 46- مائده، آیه 13 و 41- بقره، آیه 75.

[5] همان، ج 1، صص 212- 213، با تلخیص.


به نقل از پایگاه حوزه

طبقه بندی: قرآن، مذهبی،
برچسب ها: انجیل، قرآن، تحریف، مسلمانان، مسیح،
[ پنجشنبه 19 اسفند 1389 ] [ 12:31 ق.ظ ] [ رضا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


----------------------------------------

در اینجا مشق بصیرت می کنم.
امید دارم به فضل خدا
قدم در این راه گذاشتن با من
به بصیرت واقعی رساندن با خدا
ان شا الله

----------------------------------------

میخوایم 4 کلام حرف حساب بزنیم
اون هم خودمونی...

----------------------------------------

همیشه برای رضای خدا کار کنید!
زیرا ممکن است شما با دروغی
واجبی را اجرا کنید...
ولی خدا راضی نباشد

----------------------------------------

این وبلاگ کاملا شخصی بوده
و به هیچ نهادی وابسته نمیباشد!!

----------------------------------------

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در اینترنت
بک لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic